Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

czystemysli
7414 4f28
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatooskaa tooskaa
czystemysli
8998 f445
Reposted fromcalifornia-love california-love viatooskaa tooskaa
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
czystemysli
Boli kiedy na niego spoglądasz i boli kiedy tego nie robisz.
— t.
Reposted fromrisky risky viadzikaroza dzikaroza
czystemysli
6183 bd73
Reposted fromcasanovared casanovared viadzikaroza dzikaroza
czystemysli
Zrozumiałem, że gdy się raz odejdzie, nie ma już prawdziwego powrotu. To dotyczy wszystkich sytuacji tego typu
— Mrożek
Reposted fromawkwardx awkwardx viadzikaroza dzikaroza

April 05 2015

czystemysli
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viadzikaroza dzikaroza
czystemysli
Mam skłonności do szybkiej zmiany tematu i odwracania uwagi jeśli sprawa tyczy się mnie samej.
Reposted fromdzikaroza dzikaroza
0073 d0aa

Reposted fromAmericanlover Americanlover viadzikaroza dzikaroza
czystemysli
Przytulić, wypłakać i powiedzieć jaki świat jest zły.
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viadzikaroza dzikaroza
czystemysli
Wspomnienia są jedną z największych tortur ludzkości.
— @katyushaa.soup.io
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viadzikaroza dzikaroza
czystemysli
Było najpiękniej Dotykały nas dreszcze Zatęsknij za mną czasem jeszcze
— Alicja Kochmańska
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viaRudeGirl RudeGirl
czystemysli

April 03 2015

czystemysli
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viacherrytomorrow cherrytomorrow
czystemysli
 Mam szaloną ochotę na Twoje towarzystwo
Bez względu na wszelkie erotyczne objawy
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "List do żony"
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapominanie zapominanie
czystemysli
Nie śnij się. Nie śnij. W którymś śnie się utop
tak ostatecznie i nie przyśnij już się.
Robisz mi nieporządek w chaosie.  Aż muszę tuż po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby ciebie odpędzić.
— M. Świetlicki
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viazapominanie zapominanie
czystemysli
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
czystemysli
czystemysli
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie. 
czystemysli
0545 e3ae
Reposted frommrs-cosmos mrs-cosmos viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...