Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2015

czystemysli
6204 9e3f
Reposted fromslodziak slodziak viahumane humane
7584 0904
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viahumane humane
Sponsored post
feedback2020-admin
czystemysli
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove vialeniwieec leniwieec
czystemysli
5087 f620 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viastarryeyed starryeyed
czystemysli
8071 f3c2 500
Reposted fromrol rol viahumane humane
6081 541f 500
czystemysli
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer via12czerwca 12czerwca
7208 6413
czystemysli
7698 70b7
Reposted fromdailylife dailylife viawisniowysad wisniowysad
czystemysli
9726 8bab
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
czystemysli
1065 1765
czystemysli
0045 455a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
czystemysli
Jeżeli On nie ma sił, to ty musisz stać się jego siłą, bo właśnie na tym polega miłość.
— all-i-feel-is-important.soup.io
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur viawisniowysad wisniowysad
czystemysli
Moje poranki są przeraźliwsze niż wasze noce, a miało być inaczej.
— jerzy pilch
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
czystemysli
0562 9dbb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
czystemysli
1824 00e5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
czystemysli
0786 c081
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viairmelin irmelin
czystemysli
0682 cbb7 500
Reposted fromobsessive obsessive viairmelin irmelin
czystemysli
Reposted fromtapczan1 tapczan1 viairmelin irmelin
czystemysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...