Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2015

czystemysli
5285 3846
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
czystemysli
1343 7f94
Reposted fromrainy rainy viazapominanie zapominanie
czystemysli
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromborn2die born2die via12czerwca 12czerwca
czystemysli
Nie potrafię żyć bez przeszłości.
— Długa droga do nikąd.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viadotkliwie dotkliwie
czystemysli
Byłeś moją gwiazdą jedną z całego kosmosu, brakuje mi Ciebie i zapachu twoich włosów.
Reposted fromorchis orchis via12czerwca 12czerwca
czystemysli
każdy który dał Ci odejść był pierdolnięty ...
— Ty też.
Reposted fromordiinaryy ordiinaryy vianivea nivea
czystemysli
Nie potrzebuję sypialni, żeby udowodnić swoją kobiecość. Mogę być równie atrakcyjna zupełnie ubrana, zrywając jabłka albo stojąc w deszczu.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viadotkliwie dotkliwie
czystemysli
Big girls cry when their heart is breaking.
— Sia
Reposted fromkarna karna viasomethingfromheart somethingfromheart
czystemysli
Wolałbym tylko raz powąchać jej włosy, pocałować usta, dotknąć dłoni niż zaznać wieczności bez tego. Tylko raz." 
— Miasto Aniołów
Reposted fromniiepoczytalna niiepoczytalna viadotkliwie dotkliwie
czystemysli
Swoje trzeba przeżyć. Żeby umieć. Żeby wiedzieć czego się chce. Żeby wiedzieć czego można oczekiwać. Kropka.
— artykuł "Co musisz dla siebie zrobić mając dwadzieścia lat?"
Reposted fromdusz dusz viasomethingfromheart somethingfromheart
czystemysli
“Trzeba było z Ciebie zrezygnować już wtedy kiedy pojawiła się na moim sercu pierwsza rysa”
— o tak
Reposted fromSalute Salute viadotkliwie dotkliwie
czystemysli
0209 edc6 500
Reposted fromfiolkowa fiolkowa viadotkliwie dotkliwie
czystemysli
Szczęście to nie to, co posiadasz, lecz to, czym potrafisz się cieszyć.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viadotkliwie dotkliwie
czystemysli
  Jeśli jest miłość, blizny po ospie są tak ładne jak dołki w policzkach.
— Stephen King
Reposted fromIriss Iriss viasomethingfromheart somethingfromheart
czystemysli
6444 b149
czystemysli
Jesteś najlepszym, co mi się przydarzyło w życiu...
— Mario Vargas Llosa
Reposted fromtooskaa tooskaa vianivea nivea
czystemysli
Nie wiem już kim dla siebie jesteśmy i ile dla siebie znaczymy.
Reposted fromdifferent-love different-love vialeniwieec leniwieec
czystemysli
8083 97dd
Reposted fromlonelyday lonelyday vialeniwieec leniwieec
czystemysli
3116 63e8
czystemysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl